Napíste nám

Contact form:Áno, súhlasim s tým , že osobné údaje, ktoré som uviedol môžu byť spracované na marketingové účely spoločnosti KWK Holding GmbH & Co. KG a ich partnerov. Som si vedomý toho, že môžem kedykoľvek vzniesť námietku proti spracovaniu a využívaniu mojich osobných údajou spoločnosťou KWK Holding GmbH & Co. KG, Donnerstrasse 10 - Haus 1, D-22763 Hamburg. Vyhlásenie o ochrane osobných údajov som si prečiťal a akceptujem ho.